Impatiens glandulifera / Kjempespringfrø (SE)

SE
Fremmedart
Svært høy risiko
BB 13 0551 / Impatiens glandulifera / Kjempespringfrø
X
 
Impatiens glandulifera / Kjempespringfrø (SE)
Kjempespringfrø er en fremmed hageplante som sprer seg svært raskt langs vassdrag og veier. Flytting av fyllmasser fra steder med springfrø er også en veldig vanlig spredningsmåte. Hvis ikke arten bekjempes vil den danne tette bestander der annen vegetasjon konkurreres ut. Bildet viser en stor og tett forekomst av kjempespringfrø som har erstattet naturlig vegetasjon på kulturmark.
Fjell, Nesodden, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2390x3585px)
BB 13 0551