Acer pseudoplatanus / Platanlønn (SE)

SE
Fremmedart
Svært høy risiko
SIR_0575 / Acer pseudoplatanus / Platanlønn
X
 
Acer pseudoplatanus / Platanlønn (SE)
Platanlønn er vurdert til svært høy risiko på Norsk svarteliste. Det er plantet svært mye platanlønn i Norge, spesielt i parker og byer har det vært populært med lønnetrær som vokser raskt. Platanlønn har siden spredt seg i naturen og kan true stedegen flora.
Langøya landskapsvernområde, Bamble, Telemark, Norway
19.05.2009
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2848x4288px)
SIR_0575