Campanula rapunculoides / Ugrasklokke

BB_20200719_0215 / Campanula rapunculoides / Ugrasklokke
X
 
Campanula rapunculoides / Ugrasklokke
Ugrasklokke er utbredt i store deler av Europa, men er fremmed i Norge. Arten er en langlevd flerårig urt med frøreproduksjon, og spres i tillegg med sterk klonal vekst med jordstengler. Frøene spres nokså passivt fra stive stengler (ballist). Den er meget vanlig på kulturmark og sterkt forstyrret mark, særlig i gjengroende eng, på veikanter og i hager, men går i liten grad inn i mindre påvirkete naturtyper. Ugrasklokke er først dokumentert fra 1820-årene, og har trolig kommet inn i landet med såfrø og transportmidler. Arten begynte raskt å ekspandere og har økt fram til i dag. Den fortrenger andre karplanter der den etablerer seg, men dette skjer hovedsakelig på sterkt endret fastmark og er ikke kjent å påvirke sårbare arter. Kilde: Artsdatabanken.
Tyskertrappa, Ekebergparken, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (5504x8256px)
BB_20200719_0215