Oryctolagus cuniculus / Kanin
Vincetoxicum rossicum / Russesvalerot

BB 05 0355 / Oryctolagus cuniculus / Kanin <br /> Vincetoxicum rossicum / Russesvalerot
X
 
Oryctolagus cuniculus / Kanin
Vincetoxicum rossicum / Russesvalerot
De fremmende artene kanin og russesvalerot har endret mye av den svært verdifulle, fredete vegetasjonen på øygruppen Gressholmen-Rambergøya-Heggholmen i indre Oslofjord. Før kaninene ble skutt ut på øygruppen spiste de opp mye av den opprinnelige vegetasjonen, slik at engvegetasjonen ble omdannet til plener. Russesvalerot (Vincetoxicum rossicum) danner også i dag tette bestander som konkurerer ut annen urtevegetasjon. Det er en fremmed plante som er introdusert til Osloområdet fra Sydøst-Russland eller Ukraina.
Gressholmen-Rambergøya naturreservat, Oslo, Oslo, Norway
19.09.2005
Bård Bredesen
Digitalt bilde (1704x2881px)
BB 05 0355