Branta leucopsis / Hvitkinngås (NE)

NE
Fremmedart
Ikke vurdert
BB_20160729_0013 / Branta leucopsis / Hvitkinngås
X
 
Branta leucopsis / Hvitkinngås (NE)
Hvitkinngås hekker på Grønland, Svalbard og Novaja Semlja. Bestanden på Svalbard har vært i kraftig vekst, og talte i 2005 ca 27.000 individer, etter at den var beregnet til noen få hundre på slutten av 1940-årene. Disse passerer norskekysten hver vår og høst på vei til og fra overvintringsområdene i Skottland. Østlandet har også en liten bestand som de siste årene har tatt seg kraftig opp. Bildet viser beitende hvitkinngjess med store unger på elveslette på Svalbard.
Adventdalen, Spitsbergen, Svalbard, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4135x2650px)
BB_20160729_0013