Apis mellifera / Honningbie (NE)

NE
Fremmedart
Ikke vurdert
BB 12 0313 / Apis mellifera / Honningbie
X
 
Apis mellifera / Honningbie (NE)
Honningbier som svermer på et hult tre. Honningbier kan opptre i store mengder og på den måten effektivt konkurrere med homler og andre pollinerende insekter. Honningbien er en viktig pollinator av mange jordbruksvekster i Norge, og pollinerer også endel ville blomster. Underarten Apis mellifera mellifera er naturlig hjemmehørende i Vest-Europa og har trolig hatt en vid utbredelse før den ble domestisert. Det er sannsynlig at den også hadde naturlige populasjoner i klimatisk gunstige områder i Sør-Norge i varmere perioder etter siste istid. I Norge begynte vi å domestisere arten på 1700-tallet. Alle honningbier i Norge kommer derfor fra domestiserte bestander, selv om svermer også i dag kan etablere seg i naturen for kortere perioder. Kilde: Artsdatabanken.
Vestby kirke, Vestby, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2833x4236px)
BB 12 0313