Branta leucopsis / Hvitkinngås

KA_130819_4307 / Branta leucopsis / Hvitkinngås
X
 
Branta leucopsis / Hvitkinngås
Hvitkinngåsa hekker på Grønland, Svalbard og Novaja Semlja. Bestanden på Svalbard har vært i kraftig vekst, og talte i 2005 ca 27.000 individer, etter at den var beregnet til noen få hundre på slutten av 1940-årene. Disse passerer norskekysten hver vår og høst på vei til og fra overvintringsområdene i Skottland. Østlandet har også en liten bestand som de siste årene har tatt seg kraftig opp. Her er den fotografert i hekkeområder i Adventdalen på Svalbard.
Adventdalen, Svalbard, Norway
19.08.2013
Kim Abel
Digitalt bilde (4508x2536px)
KA_130819_4307