Syringa vulgaris / Syrin (HI)

HI
Fremmedart
Høy risiko
BB 06 0076 / Syringa vulgaris / Syrin
X
 
Syringa vulgaris / Syrin (HI)
Syrin er en vakker hageplante når den blomstrer. Den er imidlertid problematisk når den plantes i nærhten av verdifulle engmiljøer. Den har evne til å bre seg utover ved rotskudd og på den måten danne store og tette forekomster. Siden arten har blitt plantet i tilknytning til gammel kulturmark kan den enkelte slike steder ta over den opprinnelige engvegetasjonen som var der. På øyene i indre Oslofjorden, som her på Store Herbern, har syrin i stor grad erstattet opprinnelig og verdifull vegetasjon på grunnlendt kalkmark og strandberg.
Store Herbern naturreservat og Bygdøy, Oslo, Oslo, Norway
10.06.2006
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2805x1804px)
BB 06 0076