Sorbaria sorbifolia / Rognspirea

BB_20170916_0053 / Sorbaria sorbifolia / Rognspirea
X
 
Sorbaria sorbifolia / Rognspirea
Rognspirea er en 1-2 m høy, rikt grenet busk som kommer fra Sibir og Nordøst-Asia. Arten har vært dyrket som prydbusk siden 1800-tallet, blir i dag svært mye plantet i anlegg og langs veinettet og err i økende grad registrert i norsk natur, spesielt etter 1980. Rognspirea er registrert nord til Sør-Varanger og kan forventes å bli stadig vanligere i alle landsdeler. Rognspirea vokser raskt til store kratt som trenger ut hjemlige arter. Den har potensial til å endre naturtypers struktur, i første omgang slike som er lysåpne: skog- og veikanter, skrotemark og eng og beitemark som ikke lenger brukes. Etter hvert vil den sannsynligvis også komme til å gå inn i lysåpne skogtyper. Kilde: Artsdatabanken.
Solåsen, Nesodden, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2832x4256px)
BB_20170916_0053