Cotoneaster divaricatus / Sprikemispel (SE)
Geranium sanguineum / Blodstorkenebb

SE
Fremmedart
Svært høy risiko
BB 15 0391 / Cotoneaster divaricatus / Sprikemispel <br /> Geranium sanguineum / Blodstorkenebb
X
 
Cotoneaster divaricatus / Sprikemispel (SE)
Geranium sanguineum / Blodstorkenebb
Spredning av fremmede hagearter er en av de største trusselene mot den unike vegetasjonen som finnes i tilknytning til Oslofjorden. Enkelte hageplanter, som opprinnelig ble plantet i nærliggende boligområder sprer seg ofte effektivt ut i omkringliggende natur. Her er hekkplanten sprikemispel i ferd med å erstatte kalk-krevende vegetasjon med bl.a. blodstorkenebb og den rødlistede ansvarsarten dragehode. Dragehode er ikke gjenfunnet her, kanskje pga. utskygging etter etablering av sprikemispel. Sprikemispel er en av flere hagemispler med rikelig frøformering som er i meget rask ekspansjon i Norge og invaderer en lang rekke skogtyper, skogkanter, kratt og grunnlent mark. Den endrer sammensetningen av busksjiktet og danner et nytt busksjikt i skogtyper som ikke har et naturlig slikt. Arten hører naturlig hjemme i Kina.
Nordstrandskråningen, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (7095x4732px)
BB 15 0391