Vincetoxicum rossicum / Russesvalerot

KA_07_1_0827 / Vincetoxicum rossicum / Russesvalerot
X
 
Vincetoxicum rossicum / Russesvalerot
Russesvalerot har på øyene i Oslofjorden blitt et stort problem. Den er svært ekspansiv og danner tette bestander i de sårbare naturtypene på øyene. Bekjempelese er mest effektiv hvis en får dratt opp rotsystemet, men dette er en tidkrevende jobb. Russesvalerot står oppført på svartelista utgitt av Artsdatabanken.
Gressholmen-Rambergøya, Oslo, Oslo, Norway
07.06.2007
Kim Abel
Digitalt bilde (3504x2336px)
KA_07_1_0827