Albatrellus subrubescens / Furufåresopp (NT)

NT
Nær truet
_9140409 / Albatrellus subrubescens / Furufåresopp
X
 
Albatrellus subrubescens / Furufåresopp (NT)
Gammel rik sandfuruskog på tykke sandige løsmasser er viktig leveområder for en rekke spesialiserte mycorrhiza-sopp. På bilde ses store mengder furufåresopp som er en god signalart for slike artsrike miljøer.
Uvdal, Nore og Uvdal, Buskerud, Norway
14.09.2023
Sigve Reiso
Digitalt bilde (5184x3888px)
_9140409