Aphis klimeschi

KA_140617_5557 / Aphis klimeschi
X
 
Aphis klimeschi
Kulldriften på Svalbard har satt sine tydelige spor, her taubane med taubanebukk. Gruvevirksomhet medfører store naturinngrep. Med denne virksomheten følger også kull som forurenser jordmonn, vegetasjon og endrer dyreliv og dyreliv. Kull er et fossilt brensel som spiller en viktig rolle i verdens energiproduksjon som energikilde i kullfyrte varmekraftverk. Kull regnes som den mest forurensende energikilden i bruk i dag, spesielt når det gjelder utslipp av CO2, SO2 og NOx.
Longyearbyen, Svalbard, Norway
17.06.2014
Kim Abel
Digitalt bilde (5625x3750px)
KA_140617_5557