Podiceps grisegena / Gråstrupedykker

BB_20170430_0105 / Podiceps grisegena / Gråstrupedykker
X
 
Podiceps grisegena / Gråstrupedykker
Gråstrupedykker er en forholdsvis stor dykker. Om sommeren har den kastanjebrun hals, og svart kalott og nakke. Det grå hake- og kinnpartiet lyser på lang avstand. Om vinteren forsvinner den brune halsfargen. Gråstrypedykker har en østlige utbredelse i Europa, der den hekker i næringsrike våtmarker. Det finnes relativt små hekkebestander i Danmark og Sverige, samt at noen få par hekker i Norge (Troms). I vinterhalvåret fra september til april er arten ganske vanlig forekommende langs store deler av norskekysten nord til Troms. Bildet viser gråstrupedykker på hekkeplass i sommerdrakt.
Hallaberg, Sjöbo, Skåne, Sverige
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4859x3243px)
BB_20170430_0105