Vincetoxicum rossicum / Russesvalerot (SE)

SE
Fremmedart
Svært høy risiko
BB_20181023_0025 / Vincetoxicum rossicum / Russesvalerot
X
 
Vincetoxicum rossicum / Russesvalerot (SE)
Åpne frukter av russesvalerot, som er klar til å spre sine frø med fnokk. Fnokk er hår- eller fjærformede sveveorganer, som gjør at frøene kan spres langt med vind. Russesvalerot er en fremmed plante som har blitt et stort problem på øyene i indre Oslofjord. Den er svært ekspansiv og danner tette bestander på kalkrike enger, grunnlendt kalkmark, strandberg, kantkratt og rasmark. På den måten truer det biologisk svært verdifulle miljøer. Arten er svært vanskelig å bekjempe.
Frognerkilen, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4585x3433px)
BB_20181023_0025