Alcedo atthis / Isfugl

BB_20170426_0097 / Alcedo atthis / Isfugl
X
 
Alcedo atthis / Isfugl
Isfugl er en sjelden norsk hekkefugl i isfuglfamilien. Det er en liten og fargerik fugl med langt, spisst nebb og svært kort hale, som livnærer seg ved å stupdykke etter småfisk i vassdrag. Den graver dype reirhull elvebanker. Isfugl er sårbar for foruresning, forstyrrelse og inngrep i elvemiljøer. Her er den fotografert på hekkeplass.
Sandvikselva, Sandvika, Bærum, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2233x2437px)
BB_20170426_0097