Lithospermum officinale / Legesteinfrø (NT)

NT
Nær truet
SIG_2854 / Lithospermum officinale / Legesteinfrø
X
 
Lithospermum officinale / Legesteinfrø (NT)
Legesteinfrø Lithospermum officinale vurderes som nær truet (NT) fordi den har et begrenset antall forekomster og en trolig fragmentert utbredelse i kombinasjon med tilbakegang. De fleste forekomstene er isolerte og virker relikte, kanskje fra postglasial varmetid, mens spredningsevnen og spredningsdistansen ikke vurderes å være svært stor. Den er knyttet til rik lauvskog og barskog, med noen forekomster i skogkanter og noen få på skrotemark i tettbygde strøk.
Stulen, Skien, Telemark
01.07.2013
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2785x4016px)
SIG_2854