Anthus cervinus / Lappiplerke

BB 15 0530 / Anthus cervinus / Lappiplerke
X
 
Anthus cervinus / Lappiplerke
Lappiplerke har en arktisk hekkeutbredelse. Den hekker relativt vanlig i åpent terreng i Finnmark og fåtallig i Troms. Lappiplerke skilles fra andre piplerker ved å ha rustrosa strupe og hodeparti. Den overvintrer i Afrika og Midtøsten. Bildet viser lappiplerke med pjuskete og fuktig fjærdrakt etter regn.
Hornøya, Vardø, Finmark, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4106x3285px)
BB 15 0530