Zostera marina / ålegras
Zostera marina

BB 13 0494 / Zostera marina / ålegras <br /> Zostera marina
X
 
Zostera marina / ålegras
Zostera marina
Ålegras er en av få karplanter som lever i saltvann og kan danne grønne enger på grunne bløtbunnsområder. Ålegrasenger er artsrike miljøer som er særlig viktige for endel arter av børstemark, bløtdyr, krepsdyr og fisk. Enkelte arter er helt knyttet til ålegrasenger. Ålegrasenger er truet av foruresning og inngrep i strandsonen. Bildet viser en enkeltplante som har løsnet fra bunnen og som driver i vannflaten.
Håøya, Frogn, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3000x4803px)
BB 13 0494