Avenula pubescens / Dunhavre

SIR_5768 / Avenula pubescens / Dunhavre
X
 
Avenula pubescens / Dunhavre
Dunhavre på grunne tørrenger i artsrik storfebeitet naturbeitemark. Slike oaser i det moderne kulturlandskapet er sjeldent i dag og viktig for overlevelsen av flere truede kulturmarksarter av karplanter, sopp og insekter.
Skien, Telemark, Norway
15.06.2010
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2633x4121px)
SIR_5768