Anisantha tectorum / Takfaks (EN)

EN
Sterkt truet
SIR_0403 / Anisantha tectorum / Takfaks
X
 
Anisantha tectorum / Takfaks (EN)
Takfaks er en eurasiatisk art som er blitt introdusert til mange områder, også til Norden. I Norge er den funnet spredt i kyststrøkene mellom Østfold og Troms på ulike typer skrotemark, som her på kalkgrus ved en gammel kanonstilling på Langesundstangen i Bamble.
Langesundstangen naturreservat, Bamble, Telemark, Norway
18.05.2009
Sigve Reiso
Digitalt bilde (3692x2404px)
SIR_0403