Antrodiella americana / Broddsoppsnyltekjuke
Hymenochaete tabacina / Tobakksbroddsopp

_SRE9457 / Antrodiella americana / Broddsoppsnyltekjuke <br /> Hymenochaete tabacina / Tobakksbroddsopp
X
 
Antrodiella americana / Broddsoppsnyltekjuke
Hymenochaete tabacina / Tobakksbroddsopp
Broddsopp-snyltekjuke er en fargesterk kjuke som finnes i løv- og blandingsskog, gjerne fuktig skog med gråor. Nedbryter på døde løvtrær som på forhånd er angrepet av arter i familien Hymenochaetaceae (særlig tobakkbroddsopp Hymenochaete tabacina). På bildet snylter den på tobakkbroddsopp, gamle brodsopp fruktlegmer ses under kjuka. Stokken de vokser på er en hegg.
Vestfjorddalen naturreservat, Tinn, Telemark, Norway
13.11.2008
Sigve Reiso
Digitalt bilde (3184x2020px)
_SRE9457