Adscita statices / Grønn metallsvermer

_SRE8038 / Adscita statices / Grønn metallsvermer
X
 
Adscita statices / Grønn metallsvermer
Grønn metallsvermer lever på syre. Biotopen er enger, gjerne slåttenger, og den er først og fremst knyttet til det gamle kulturlandskapet. I takt med omleggingene i landbruket blir levestedene redusert. Arten er kjent fra et stort antall lokaliteter over hele Østlandet og Sørlandet, og på Vestlandet nord til Bergen. Imidlertid er arten mindre vanlig enn før. (kilde: www.artsdatabanken.no)
Øvre Gunleiksrud, Tinn, Telemark, Norway
03.07.2008
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2592x3872px)
_SRE8038