Accipiter nisus / Spurvehauk

BB 11 0199 / Accipiter nisus / Spurvehauk
X
 
Accipiter nisus / Spurvehauk
Spurvehauk er en av våre vanligste rovfugler. Den har brede butte vinger og lang stjert. Spurvehauk hekker i ulike typer skogmiljøer og oppholder deg gjerne nær bebyggelse. Endel spurvehauker overvintrer i Norge, mens de fleste trekker sydover til mellom-Europa i løpet av oktober/november. Bildet viser en ungfugl. Bildet er tatt på foringsplass.
Dalen, Tokke, Telemark, Norway
17.10.2011
Bård Bredesen
Digitalt bilde (1776x3317px)
BB 11 0199