Myodes glareolus / Klatremus

BB 11 0089 / Myodes glareolus / Klatremus
X
 
Myodes glareolus / Klatremus
Klatremus tilhører korthalemusene, med en hale som er bare halvparten av kroppslengden og med rødbrun palsfarge på ryggen. Den er svært lik sine 2 slektninger rødmus og gråsidemus, som har noe kortere hale. Klatremus finnes i det meste av Norge nord til Rana i Nordland, der rødmusa overtar. Klatremusa lever fortrinnsvis i skog. Den er en god klatrer og finner mye av føden i trær. Bestanden varierer sterkt med toppår hvert tredje til fjerde år, såkalte smågnagerår.
Øyungsetra, Ringsaker, Hedmark, Norway
07.05.2011
Bård Bredesen
Digitalt bilde (1770x1913px)
BB 11 0089