Myotis brandtii / Skogflaggermus
Myotis mystacinus / Skjeggflaggermus

BB 11 0025 / Myotis brandtii / Skogflaggermus <br /> Myotis mystacinus / Skjeggflaggermus
X
 
Myotis brandtii / Skogflaggermus
Myotis mystacinus / Skjeggflaggermus
Skog- og skjeggflaggermus er to svært like flaggermusarter. Bildet viser ett individ i vintervale som ikke har vært mulig å bestemme til art. Begge flaggermusartene finnes utbredt i lavlandet i Sør-Norge, der skjeggflaggermusa er vanligst. Noen få ynglekolonier er kjent, bl.a. fra kirker og andre bygninger. Ungene fødes og oppfostres i kolonier som består av 20-70 hunner, blant annet i hule trær og i bygninger. De blir relativt ofte funnet overvintrende i gruveganger, slik som her. Dyrene er gjerne våkne i kortere perioder i løpet av vinteren, blant annet for å gjennomføre paringen. Det er ikke kjent om norske skjeggflaggermus trekker.
Nysetergruvene, Lunner, Oppland, Norway
05.02.2011
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2815x4165px)
BB 11 0025