Microtus agrestis / Markmus
Microtus oeconomus / Fjellmarkmus

BB 10 0186 / Microtus agrestis / Markmus <br /> Microtus oeconomus / Fjellmarkmus
X
 
Microtus agrestis / Markmus
Microtus oeconomus / Fjellmarkmus
Markmus og fjellmarkmus (tidligere kalt fjellrotte) er to nært beslektede mus i hamsterfamilien som ikke kan bestemmes med sikkerhet i felt. For sikker artsbestemmelse må man studere forskjeller i tennene. I likhet med lemen har artene høyt reproduksjonspotensiale, da dyrene kan ha en kullstørrelsen på 5-6 unger og få 2-6 kull i løpet av en sommer. Bestanden varierer syklisk og ofte med 3-4 år mellom hvert toppår, med lav tetthet i årene mellom bestandstoppene. I "museår" kan fjellmarkmusa være den vanligste smågnagerarten i høyfjellet. Markmusartene utgjør en viktig næringskilde for rovdyr, rovfugler og ugler.
Øyungen, Hemmeldalen naturreservat, Ringsaker, Hedmark, Norway
16.10.2010
Bård Bredesen
Digitalt bilde (1631x1849px)
BB 10 0186