Achillea millefolium / Ryllik
Zygaena viciae / Liten bloddråpesvermer (VU)

VU
Sårbar
BB 10 0121 / Achillea millefolium / Ryllik <br /> Zygaena viciae / Liten bloddråpesvermer
X
 
Achillea millefolium / Ryllik
Zygaena viciae / Liten bloddråpesvermer (VU)
Liten bloddråpesvermer lever på enger. Arten har gått sterkt tilbake på grunn av engene gror igjen, gjødsles for grasproduksjon eller bygges ned. Liten blodddråpesverker har erteplanter som vertsorganisme. Her sitter den på en ryllik.
Søndre Granerud, Nesodden, Akershus, Norway
18.07.2010
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2758x3707px)
BB 10 0121