Myotis mystacinus / Skjeggflaggermus

BB 09 0267 / Myotis mystacinus / Skjeggflaggermus
X
 
Myotis mystacinus / Skjeggflaggermus
Skjeggflaggermus finnes spredt i lavlandet i Sør-Norge. Bildet viser en sannsynlig skjeggflaggermus. Arten er imidlertid svært vanskelig å skille i felt fra den nesten identiske skogflaggermusa. Noen få ynglekolonier er kjent, bl.a. fra kirker og andre bygninger. Ungene fødes og oppfostres i kolonier som består av 20-70 hunner, blant annet i hule trær og i bygninger. De blir relativt ofte funnet overvintrende i gruveganger, slik som her hvor den henger i et borehull. Dyrene er gjerne våkne i kortere perioder i løpet av vinteren, blant annet for å gjennomføre paringen. Det er ikke kjent om norske skjeggflaggermus trekker.
Lier, Buskerud, Norway
24.01.2009
Bård Bredesen
Digitalt bilde (1835x2690px)
BB 09 0267