Eptesicus nilssonii / Nordflaggermus

BB 09 0265 / Eptesicus nilssonii / Nordflaggermus
X
 
Eptesicus nilssonii / Nordflaggermus
Nordflaggermus er vår vanligste og mest utbredte flaggermusart, som er utbredt over nesten hele Norge nord til Finnmark. Dette er den eneste flaggermusarten som yngler nord for polarsirkelen og har sitt kjerneområde i Europe i Skandinavia. Pelsen er mørkebrun med karakteristiske lysere flekker og hårspisser, mens buken er lys grågul. Ungene fødes og oppfostres i kolonier som består av 10-60 hunner, ofte i bygninger. Nordflaggermus overvintrer i hus, i gruveganger og grotter. Det er lite som tyder på at arten trekker bort om vinteren. Bildet viser en nordflaggermus i en gruvegang.
Lier, Buskerud, Norway
24.01.2009
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2214x3611px)
BB 09 0265