Accipiter nisus / Spurvehauk

BB 09 0227 / Accipiter nisus / Spurvehauk
X
 
Accipiter nisus / Spurvehauk
Spurvehauk er en av våre vanligste rovfugler. Den har brede butte vinger og lang stjert. Spurvehauk hekker i ulike typer skogmiljøer og oppholder deg gjerne nær bebyggelse. Endel spurvehauker overvintrer i Norge, mens de fleste trekker sydover til mellom-Europa i løpet av oktober/november. Her sitter en ung hann og speider etter bytte.
Indre Bunnefjord, Frogn, Akershus, Norway
25.08.2009
Bård Bredesen
Digitalt bilde (1246x1698px)
BB 09 0227