Coccothraustes coccothraustes / Kjernebiter

BB 09 0202 / Coccothraustes coccothraustes / Kjernebiter
X
 
Coccothraustes coccothraustes / Kjernebiter
Kjernebiter hunn med tydelig askegrått felt på svingfjærene. Kjernebiteren er en fåtallig hekkefugl i edelløvskog i de sørlige og sørøstre delene av Norge. Mange fugler overvintrer hos oss, mens andre trekker til Mellom-Europa. Arten er lett kjennelig på det ekstremt kraftige nebbet, svart hakelapp og svart tøyle mellom nebb og øye. Kjernebiter har hatt en bestandsøkning de siste 15-20 årene, trolig som følge av klimaendringene. Bildet er tatt på foringsplass.
Solberg, Nesodden, Akershus, Norway
24.03.2009
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2729x3622px)
BB 09 0202