Gentianella uliginosa / Smalsøte (EN)

EN
Sterkt truet
BB 09 0047 / Gentianella uliginosa / Smalsøte
X
 
Gentianella uliginosa / Smalsøte (EN)
Smalsøte er en sjelden plante knyttet til relativt kalkrike strandenger. Planten har gått sterk tilbake som følge av gjengroing, samt utbygging og utfylling. Nylig ble arten gjenfunnet i indre Oslofjord etter flere tiår siden siste funn ble gjort.
Malmøya naturreservat, Oslo, Oslo, Norway
29.08.2009
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2519x3650px)
BB 09 0047