Anthyllis vulneraria / Rundbelg
Filipendula vulgaris / Knollmjødurt (NT)
Geranium sanguineum / Blodstorkenebb
Haematopus ostralegus / Tjeld

NT
Nær truet
BB 07 0108 / Anthyllis vulneraria / Rundbelg <br /> Filipendula vulgaris / Knollmjødurt <br /> Geranium sanguineum / Blodstorkenebb <br /> Haematopus ostralegus / Tjeld
X
 
Anthyllis vulneraria / Rundbelg
Filipendula vulgaris / Knollmjødurt (NT)
Geranium sanguineum / Blodstorkenebb
Haematopus ostralegus / Tjeld
Tjelden hekker gjerne på blomsterrike strandberg. Den er en vanlig hekkefugl langs store deler av vår skjærgård.
Lindøya, Oslo, Oslo, Norway
12.06.2007
Bård Bredesen
Digitalt bilde (3461x2422px)
BB 07 0108