Calidris alpina / Myrsnipe

BB 07 0104 / Calidris alpina / Myrsnipe
X
 
Calidris alpina / Myrsnipe
Fødesøkende myrsnipe i vinterdrakt på en strandeng med botanisk verdifulle pusleplantesamfunn. Et nettverk av slike verdifulle rasteplasser med store mengder føde er er avgjørende for at disse vadefuglene skal overleve trekket mellom hekkeområdene i fjellet og i arktiske områder og overvintringsområdene lenger syd i Europa.
Nordre Øyeren naturrestervat, Fet, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (1980x1143px)
BB 07 0104