Alca torda / Alke (EN)

EN
Sterkt truet
BB 07 0025 / Alca torda / Alke
X
 
Alca torda / Alke (EN)
Alke i vinterdrakt. Alke hekker i fuglefjell og tilbringer store deler av året på havet. Men den er også vanlig i indre Oslofjord om høsten og vinteren. Bestandene har gått tilbake på grunn av redusjon i fiskebestandene. Det er derfor fare for at alke kan bli en truet fugeart.
Helvik, Nesodden, Akershus, Norway
23.09.2007
Bård Bredesen
Digitalt bilde (1258x942px)
BB 07 0025