Anser anser / Grågås

BB 06 0149 / Anser anser / Grågås
X
 
Anser anser / Grågås
Grågåsfamilie med store unger. Hovedstaden med Rådhuset og Akerhus festning i bakgrunnen. Grågåsa veier 3–4 kg, er gråbrun med lysere underside. Arten er vanlig forekommende over store deler av Europa og Sentral-Asia. Den hekker i Norge i tilknytning til våtmarker langs kysten. Stort sett trekkfugl som kommer tidlig om våren og drar ut av landet i september - oktober. De fleste norske grågjess overvintrer i Spania og Nederland. Arten har økt betydelig i antall de ssite tiårene.
Hovedøya, Oslo rådhus og Akershus festning, Oslo, Oslo, Norway
01.07.2006
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2986x1631px)
BB 06 0149