Usnea longissima / Huldrestry (EN)

EN
Sterkt truet
KA_141021_3632 / Usnea longissima / Huldrestry
X
 
Usnea longissima / Huldrestry (EN)
Huldrestry er en lav som er knyttet til gamle fuktige granskoger, på østvendte åser og i bekkekløfter. Her er den fotografert i Mørkgonga naturreservat på Krokskogen.
Skardet, Hole, Buskerud, Norway
21.10.2014
Kim Abel
Digitalt bilde (3840x5760px)
KA_141021_3632