Calypogeia suecica / Råteflak

KA_05_1_3844 / Calypogeia suecica / Råteflak
X
 
Calypogeia suecica / Råteflak
Råteflak er en mose som trives på død ved av først og fremst gran, men også løv. Den er knyttet til lokaliteter med gammel granskog med mye død ved.
Leksa, Stjørdal, Nord-Trøndelag, Norway
13.06.2005
Kim Abel
Digitalt bilde (3504x2336px)
KA_05_1_3844