Anthocharis cardamines / Aurorasommerfugl

KA_07_1_0518 / Anthocharis cardamines / Aurorasommerfugl
X
 
Anthocharis cardamines / Aurorasommerfugl
Hannene av aurorasommerfuglen er lett å kjenne igjen med sine orange felt ytterst på vingen. Denne sommerfuglen trives i fuktige enger, grøftekanter og fuktige skogbryn. Larven lever på engkarse og andre planter i korsblomstfamilien. Sommerfuglen overvintrer som puppe og klekker i mai. Flyvetiden er mai-juni. Kilde: http://www.nhm.uio.no/norlep/index.html
Gressholmen-Rambergøya naturreservat, Oslo, Oslo, Norway
03.05.2007
Kim Abel
Digitalt bilde (2683x1788px)
KA_07_1_0518