Listera ovata / Stortveblad

KA_100630_5130 / Listera ovata / Stortveblad
X
 
Listera ovata / Stortveblad
Stortveblad vokser for det meste på kalkrik grunn, oftest i skog eller på myr, men også på slåtteeng og beitemark. Den finnes over mye av landet helt nord til Porsanger.
Nedre Eiker, Buskerud, Norway
30.06.2010
Kim Abel
Digitalt (3456x5184px)
KA_100630_5130