Circus aeruginosus / Sivhauk

KA_100412_1857 / Circus aeruginosus / Sivhauk
X
 
Circus aeruginosus / Sivhauk
Sivhauk er en relativt stor og bredvinget rovfugl med ganske lang hale. Den hekker i store takrør- og dunkjevleskoger ved grunne vann lengst syd i Øst-Norge, på Lista og Jæren. Sivhauk er en utpreget trekkfugl som forlater landet i løpet av september eller eventuelt begynnelsen av oktober og ankommer igjen i april. Arten overvintrer i Afrika. Bildet viser en voksen sivhauk som jakter.
Hornborgasjøen, Skara, Västra Götaland, Sweden
12.04.2010
Kim Abel
Digitalt (3471x2314px)
KA_100412_1857