Lobothallia radiosa / Kalkskiferlav (VU)

VU
Sårbar
KA_091028_3165 / Lobothallia radiosa / Kalkskiferlav
X
 
Lobothallia radiosa / Kalkskiferlav (VU)
Lobothallia radiosa er en sjelden skorpalav som vokser på soleksponerte kalkberg i indre Oslofjord, Ringerike og ved Mjøsa. Dette eksemplaret er fotografert på Brønnøya i Asker kommune.
Brønnøya, Asker, Akershus, Norway
28.10.2009
Kim Abel
Digitalt bilde (3888x2592px)
KA_091028_3165