Calidris maritima / Fjæreplytt

KA_130819_4100 / Calidris maritima / Fjæreplytt
X
 
Calidris maritima / Fjæreplytt
Fjæreplytt er en vadefugl på størrelse med en stær. Den er utbredt fra de arktiske deler av Canada og østover til Grønland, Island, Færøyene, Svalbard, Skandinavia og Vest-Sibir. I Sør-Norge hekker den spredt i høyfjellet, og i Nord-Norge enkelte steder langs kysten, spesielt i Øst-Finnmark. På Svalbard er det en vanlig hekkefugl. Hunnen forlater kullet etter klekkingen, og hannen har eneansvaret for oppfostringen av ungene. Den er ofte tillitsfull og kan oppleves på nært hold.
Longyearbyen, Svalbard, Norway
19.08.2013
Kim Abel
Digitalt bilde (4896x3264px)
KA_130819_4100