Naturarkivet.no
 

Søk i databasen:

Bilder i databasen: 9828

 

Sterkt truet
Sterkt truet

KA_08_1_0218 (Cteniopus sulphureus)

Art: Cteniopus sulphureus (EN)
Kommentar: Tenebrionidae er en svært artsrik gruppe av biller der de fleste av artene er knyttet til tørre miljøer. De har derfor meget stor evne til å motstå uttørking. Når det gjelder størrelse og utseende varierer disse billene sterkt, men et fellestrekk er at frem- og mellomføttene (tarsene) er fem-leddet, bakføttene fire-leddet. Cteniopus sulphureus tilhører underfamilien smalskyggebiller. Det er flere gamle funn fra flere steder i Oslo; nyere funn kun fra Hovedøya (Oslo) og fra en lokalitet i Seljord. Den er knyttet til kalkrike engene og tørrbakkene hvor arten utvikles i vill gulerot. Arten er trolig kraftig fragmentert og habitatet er på tilbakegang. Kilde www.wikipedia.no og www.artsdatabanken.no
Nøkkelord: Arthropoda, Alleculinae, art, Cteniopus sulphureus, leddyr, biller, Animalia, Coleoptera, Cteniopini, Tenebrionoidea, kamskyggebiller, dyreriket, Cucujiformia, Tenebrionidae, insekter, Insecta, skyggebiller, Polyphaga
Dato: 20080208
Fotograf: Kim Abel
Kilde: Digitalt bilde (1991×3647px)
Bestilling: Referanse: KA_08_1_0218 | Epost | Telefon: 41 262 262